Otomotiv Pazarında Küresel Akıllı Cam: Genel Bakış

Otomotiv Pazarında Küresel Akıllı Cam: Genel Bakış

Akıllı cam, içinden geçen ışık özelliklerini ışık yoğunluğundaki değişim, voltaj dalgalanmaları ve ısı değişimlerine göre değiştiren ve kontrol eden bir cam türüdür. Başlangıçta akıllı camların kapsamı sadece inşaat ve mimari amaçlarla sınırlıydı, ancak günümüzde havacılık, demiryolu, denizcilik ve otomotiv ile genişledi. Bu segmentteki hızlı araştırma ve geliştirme, birçok özel üretici ve devlet kurumunu bu teknolojiye yatırım yapmaya çekmiştir. Bu nedenle otomotiv firmasına akıllı cam sunan üretici sayısı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Ayrıca Çin ve Hindistan gibi ülkeler otomotiv pazarının büyümesi için muazzam bir fırsat sunuyor, bu nedenle akıllı cam üreticileri bu yükselen ekonomilerdeki işlerini genişletmeye çalışıyor. Herhangi bir otomotivde, arka ve yan aynalar, sunrooflar, ön cam, arka ışıklar ve yan lambalar dahil olmak üzere geniş akıllı cam uygulamaları vardır, böylece otomotivdeki akıllı cam, gelecekte sağlıklı bir büyüme potansiyeline sahiptir. Ayrıca günümüzde otomotivde kullanılan cama ilişkin güvenlik düzenlemeleri vardır ve bu da belirli bir bölgenin normlarına uygun olması için bu akıllı camların kullanımının artmasına neden olur. Otomotiv pazarındaki küresel akıllı camın, öngörülen dönemde kârlı bir CAGR'ye (Yıllık bileşik büyüme oranı) sahip olması bekleniyor.
Otomotiv Pazarında Küresel Akıllı Cam: Sürücüler ve Sınırlamalar

Artan küresel otomotiv pazarı ve bu otomotivde kullanılan temel camlar, otomotiv pazarındaki küresel akıllı cam için temel itici faktördür. Ayrıca otomotiv tüketicileri bu teknolojinin farkına varmakta, lüks ve konforları için akıllı cam satış sonrası pazarını güçlendiren bu teknolojiyi araçlarında uygulamaktadır. Ayrıca bazı ülkelerin yolcuların emniyeti ve emniyeti için zorunlu olan kural ve düzenlemeleri de araç sahiplerini akıllı cam kullanmaya zorlayan ve dolayısıyla akıllı camın otomotiv pazarında büyümesine neden olan bir diğer faktördür. Bununla birlikte, bu akıllı camlarla ilişkili yüksek maliyet, insanları bu teknolojiyi seçmeden önce iki kez düşünmeye sevk ediyor. Ayrıca gelişmekte olan bazı bölgelerde araç kullanıcıları bu teknolojiden haberdar değildir. Yukarıda belirtilen faktörler, otomotiv pazarının büyümesinde küresel akıllı camı engelleyebilir.

Otomotiv Pazarında Küresel Akıllı Cam: Segmentasyon

Teknoloji temelinde, otomotiv pazarındaki küresel akıllı cam aşağıdaki gibi bölümlere ayrılabilir:
• Elektro kromik cam
• Asılı Parçacık Cihazı (SPD) camı
• Termo kromik cam
• Polimer dispersiyonlu sıvı kristal cam
• Foto kromatik cam
Uygulamalar bazında otomotiv pazarındaki küresel akıllı cam aşağıdaki gibi bölümlere ayrılabilir:
• Yan / dikiz aynası
• Sunrooflar
• Yan / Arka Aydınlatmalar
• Ön cam
Cam türü bazında otomotiv pazarındaki global akıllı cam aşağıdaki gibi bölümlere ayrılabilir:
• Lamine
• Temperli
• Diğerleri
Araç tipi bazında otomotiv pazarındaki global akıllı cam aşağıdaki gibi bölümlere ayrılabilir:

• Hafif Ticari Araçlar
• HCV’ler
• Yolcu arabaları
• Diğerleri
Pencere türü bazında otomotiv pazarındaki global akıllı cam aşağıdaki gibi bölümlere ayrılabilir:

• Etkin akıllı pencere
• Pasif akıllı pencere

Otomotiv Pazarında Küresel Akıllı Cam: Bölgesel Görünüm

Coğrafi olarak, otomotiv pazarındaki küresel akıllı cam, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Japonya Hariç Asya Pasifik (APEJ), Japonya ve Orta Doğu ve Afrika (MEA) olmak üzere yedi bölgeye ayrılmıştır. Batı Avrupa, özellikle Almanya'da üretilen araçlarda temel akıllı camların kullanılması nedeniyle otomotiv pazarında küresel akıllı camda lider bölgedir. Asya Pasifik, Maruti Suzuki India Limited, Hero MotoCorp Ltd gibi otomobil devlerinin ve otomobillerde akıllı camın kurulumuna yön veren diğer şirketlerin varlığı nedeniyle otomotiv pazarında küresel akıllı camın ikinci büyük katkısıdır. General Motors Company, The Ford Motor Company gibi şirketler Kuzey Amerika'da önemli bir katkı sağlıyor ve bu sayede otomotiv pazarında küresel akıllı camda önemli bir pazar haline geliyor. Japonya, otomotiv pazarında iyi bir konuma sahip olduğundan, bu bölgedeki otomobil üreticileri tarafından büyük ölçüde akıllı camlar kullanılmaktadır. Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika, otomotiv pazarında küresel akıllı camda yeni bir başlangıç aşamasındadır ancak tahmin döneminde mütevazı bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir.

Otomotiv Pazarında Küresel Akıllı Cam: Kilit Oyuncular

Otomotiv pazarında küresel akıllı camın önemli oyuncularından bazıları şunlardır:

• PPG Endüstrileri
• SAGE Elektrokromikleri
• Gentex Corp.
• Research Frontiers, Inc.
• Hitachi Chemicals Co.Ltd.
• View, Inc
• Glass Uygulamaları.
• AGC, Ltd.
• SmartGlass International Ltd.
• Scienstry Inc
• RavenBrick LLC
• Pleotint, LLC

Araştırma raporu, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunar ve düşünceli içgörüler, gerçekler, geçmiş veriler ve istatistiksel olarak desteklenen ve endüstri tarafından onaylanmış pazar verilerini içerir. Aynı zamanda uygun bir varsayım ve metodoloji seti kullanan projeksiyonları da içerir. Araştırma raporu, coğrafya, teknoloji ve uygulamalar gibi pazar segmentlerine göre analiz ve bilgi sağlar.

Rapor, aşağıdaki konularda kapsamlı bir analizi kapsar:

• Pazar Bölümleri
• Pazar Dinamikleri
• Market boyu
• Arz ve Talep
• Güncel Eğilimler / Sorunlar / Zorluklar
• Rekabet ve İlgili Şirketler
• Teknoloji
• Değer zinciri

Bölgesel analiz şunları içerir:
• Kuzey Amerika (ABD, Kanada)
• Latin Amerika (Meksika. Brezilya, Latin Amerika'nın Kalanı)
• Batı Avrupa (Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, İskandinav ülkeleri, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Batı Avrupa'nın Kalanı)
• Doğu Avrupa (Polonya, Rusya, Doğu Avrupa'nın Kalanı)
• Japonya Hariç Asya Pasifik (Çin, Hindistan, ASEAN, Avustralya ve Yeni Zelanda, APEJ'nin geri kalanı)
• Japonya
• Orta Doğu ve Afrika (GCC, G.Afrika, K. Afrika, MEA'nın Kalanı)

Rapor, sektör analistleri tarafından yapılan ilk elden bilgilerin, nitel ve nicel değerlendirmenin, değer zincirindeki endüstri uzmanlarından ve sektör katılımcılarından gelen girdilerin bir derlemesidir. Rapor, segmentlere göre pazar çekiciliğinin yanı sıra ana pazar eğilimlerinin, makro-ekonomik göstergelerin ve yönetim faktörlerinin derinlemesine analizini sağlar. Rapor ayrıca çeşitli pazar faktörlerinin pazar segmentleri ve coğrafyalar üzerindeki nitel etkisini de haritalandırıyor.

Raporda Öne Çıkanlar:

Ana pazara ayrıntılı genel bakış
Sektörde değişen pazar dinamikleri
Derinlemesine pazar segmentasyonu
Hacim ve değer açısından tarihsel, güncel ve öngörülen pazar büyüklüğü
Son endüstri eğilimleri ve gelişmeleri
Rekabet ortamı
Anahtar oyuncuların stratejileri ve sunulan ürünler
Potansiyel ve niş segmentler, ümit verici büyüme gösteren coğrafi bölgeler
Pazar performansına tarafsız bir bakış açısı
Pazar oyuncularının pazar ayak izlerini sürdürmeleri ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere sahip olunması

Kaynak:https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/smart-glass-in-automotive-market.asp